procell light logo

013-23 05 70

tomas@procell.org

Björklundsgatan 7

Linköping

013-23 05 70

tomas@procell.org

Björklundsgatan 7

Linköping

Miljö & Kvalitet

"Vi ska leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens samtliga krav och vi ska säkerställa att kraven är förstådda."

All personal är välutbildad för sina arbetsuppgifter och har de resurser som gör att vi kan leva upp till ovanstående policy.
Vi för en ständig dialog med våra kunder och kan därför alltid lova att kunden får det han önskar.

Alla produkter genomgår de kontroller som krävs för att kunden ska få den kvaliten som önskas och att priset blir det rätta.
ProCell är certifierat av Svensk certifiering enligt SS-EN ISO 13485, SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN ISO 14001:2004 och arbetar helt efter dessa principer.

ISO9001
ISO14000
ISO13485

Miljöpolicy

» All personal är medveten om miljöns betydelse
» Vi är alltid lyhörda för kundens krav

Verksamhetspolicy

Procell ska av omvärlden identifieras som ett uttryck för kvalitet och kompetens.

Hos Procell är varje medarbetare viktig. Genom att utbilda, utveckla och informera personalen skapas en öppen attityd som främjar trivsel, goda arbetsförhållanden och den enskildes utveckling.

Procell verkar för uthållig utveckling och kretsloppstänkande. Ständig förbättring i förebyggande hälso-, miljö- och kvalitetsarbete liksom uppfyllandet av de lagar och andra krav som myndigheter eller våra kunder ställer skall ses som naturlig del i all verksamhet.

Linköping 2010-09-27

Carl-Eric Sköld

ProCell.
Björklundsgatan 7
584 22
Linköping, Sverige

013-23 05 70

procell light logo

ProCell i Linköping AB grundades 1986 och har funnits i Linköping sedan start.
Våra lokaler idag kännetecknas idag av renlighet, logisk och lättjobbad layout med bra flöde, ljus och trivsam arbetsmiljö med bra personalutrymmen.

Copyright © by vallagruppen.com